MU
Marknadsföringsutskottet är det utskott i Lärarsektionen som har ansvaret för marknadsföringen. Vi dokumenterar sektionens olika aktiviteter genom foto och film, samt ger de andra utskotten och arbetsgrupperna stöd och hjälp med deras marknadsföring, genom bl.a. grafiskt material. Det grafiska materialet kan vara exempelvis affischer och flyers till olika event, roll-ups eller logotyper.Men vi gör även mycket annat! Exempel på sådant vi gjort under året är att vi hjälpt till med gruppfoton, sett till att flera av utskotten fått snygga och representativa gruppfoton som de kan använda till sina respektive sidor på Facebook. Vi kommer även att släppa en sektionstidning för lärarsektionen som kommer att komma ut inom snar framtid. Håll utkik efter detta!För bokning av oss till kommande evenemang och aktiviteter använder du det här formuläret:

Bokningsformulär av MU foto. 

Det går nu även att boka oss om ni vill ha något filmat via den här länken! Bokningsformulär av MU film

 Om det finns några frågor när det gäller bokningar och förfrågan behöver ni endast skicka ett mejl till: Bokamu@lsek.se

Vi i MU