Medlemsförmåner


Som medlem stöttar du sektionen att:

Agera lärarstudentens språkrör mot lärarutbildningens programledning, kåren och universitetet.

Aktivt arbeta med att göra lärarstudentens arbetsmiljö så god som möjligt.
Aktivt arbeta med att bevaka din utbildning för att den skall hålla en hög standard.
Erbjuda ett studiesocialt liv som både innehåller vardagliga aktiviteter och större evenemang.

Medlemmar äger rätt att:

Rösta på sektionens stormöten och medlemsmöten.
Få fråga behandlad av vederbörande organ i sektionen.

Som medlem kan du:

Bli aktiv inom sektionen i olika utskott eller arbetsgrupper.
Vara fadder under nolle-p.
Rösta på sektionens medlemsmöten.

Som medlem får du:

Bli uppdaterad om evenemang som sektionen erbjuder, exempelvis styrelsefrukost!
Förmån att gå på vissa lärarevent, till exempel Supermegaspelkvällar (LUS).
I samband med gästföreläsningar bjuds det på mat (ALU).
Träna gratis på Hurteriets träningar (LUS), 2 gånger i veckan.
Beställa arbete av Info/PR-utskottet MU.
10 kr subventionerat pris på mat under lärarpubar (LUS).
Äska pengar från sektionen till projekt eller som trivselpengar. Enda kravet är att projektet eller trivselpengarna är tillgängligt för sektionens medlemmar.