STYRELSEN

 

Lärarsektionens styrelse består av en ordförande, vice ordförande, kassör, ledamot, sekreterare, medlemsansvarig, AMO, samt 7 utskottschefer. 

Vilka som sitter i styrelsen och hur du kontaktar oss hittar du nedanför!


Sofie Ståhlgren - Ordförande

ordforande@lsek.se 

Johan Karlsson - Vice Ordförande 

viceordforande@lsek.se

 

Victoria Sundblom - Sekreterare 

sekreterare@lsek.se

Johanna Larsson - Medlemsansvarig 

medlemsansvarig@lsek.se

Magdalena Af Trolle- AMO

amo.uu@lsek.se

Elin Nilsson - Internationella Relationer

ir@lsek.se

Isak Almqvist - Näringslivsutskottet

nlu@lsek.se

Noah Madden - Marknadsföringsutskottet

mu@lsek.se

Linnéa Engstedt - Lärarlistan

lararlistan@lsek.se

Antonia Broén - Lärarsektionens utskott för sociala aktiviteter

lus@lsek.se

Björn Carlsson - Lärarutbildningens organiserade fadderi

foulgeneral@lsek.se

Petter Palmqvist - Lärarsektionens sexmästeri

laxchef@lsek.se


 

 

 
 
 

© Copyright 2017, Lärarsektionen vid Linköpings Universitet