STYRELSEN

 

Lärarsektionens styrelse består av en ordförande, vice ordförande, kassör, ledamot, sekreterare, medlemsansvarig, AMO, samt 7 utskottschefer. 

Vilka som sitter i styrelsen och hur du kontaktar oss hittar du nedanför!

Maria Turesson- Ordförande

ordforande@lsek.se 

Hannes Hilding- Vice Ordförande 

viceordforande@lsek.se

Madeleine Linder - Sekreterare 

sekreterare@lsek.se

Elin Lindblom- Medlemsansvarig 

medlemsansvarig@lsek.se

Jennie Jakobsson - Kassör

kassor@lsek.se

Lisa Andersen - Utbildningsutskottet

uu@lsek.se

Rickard Hadfy Högström- AMO

amo.uu@lsek.se

Therese Jonsson - Internationella Relationer

ir@lsek.se

Gabriella Karlsson- Näringslivsutskottet

nlu@lsek.se

Yasin Hassan - Marknadsföringsutskottet

mu@lsek.se

Simon Ågren - Lärarlistan

lararlistan@lsek.se

Erik Djerf - Lärarsektionens utskott för sociala aktiviteter

lus@lsek.se

Emilia Jonsson - Läxchef


chef@läxmästeriet.se

 

 
 
 

© Copyright 2018, Lärarsektionen vid Linköpings Universitet