NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Näringslivsutskottets främsta syfte är att hjälpa lärarstudenterna att bli mer förberedda för det kommande arbetslivet. Detta görs genom att vi tillhandahåller en vikariebank, arrangerar LIAM – Lärarutbildningarnas inspirations- och arbetsmarknadsdag - och vi erbjuder även föreläsningar i fortbildningssyfte.

Gilla oss på Facebook! https://www.facebook.com/nlulsek.

 

© Copyright 2018, Lärarsektionen vid Linköpings Universitet