MEDLEMSFÖRMÅNER

Genom att vara medlem i LSEK får du tillgång till flera olika förmåner!

SOM MEDLEM STÖTTAR DU SEKTIONEN ATT

 • Agera lärarstudentens språkrör mot lärarutbildningens programledning, kåren och universitetet.
 • Aktivt arbeta med att göra lärarstudentens arbetsmiljö så god som möjligt.
 • Aktivt arbeta med att bevaka din utbildning för att den skall hålla en hög standard.
 • Erbjuda ett studiesocialt liv som både innehåller vardagliga aktiviteter och större evenemang.

MEDLEMMAR ÄGER RÄTT ATT

 • Rösta på sektionens stormöten och medlemsmöten.
 • Få fråga behandlad av vederbörande organ i sektionen.

SOM MEDLEM KAN DU

 • Bli aktiv inom sektionen i olika utskott eller arbetsgrupper.
 • Vara fadder under nolle-p.

SOM MEDLEM FÅR DU

 • Gå på Hurteriets träningar som är 2 gånger i veckan.
 • 10 kr subventionerat pris på mat under lärarpubar.
 • Beställa arbete av Marknadsföringsutskottet.
 • Äska pengar från sektionen till projekt eller som trivselpengar. Enda kravet är att projektet eller trivselpengarna är tillgängligt för sektionens medlemmar. Vill du äska pengar? Fyll i denna och maila till info@lsek.se alternativt lämna till styrelsen. Äskningsansökan 2017
 • Rabatt på utvalda evenemang inom sektionen.
 • Bli uppdaterad om evenemang som sektionen erbjuder.
 • Möjlighet att delta på medlemsexklusiva evenemang så som exempelvis supermegaspelkvällar och liknande

* Definition på arbetsgrupp återfinnes i sektionens stadgar under rubriken Stadgar rörande organisation, Kap 5 Arbetsgrupper.

© Copyright 2018, Lärarsektionen vid Linköpings Universitet