Blivande student?

Hej och välkommen till Lärarsektionen på Linköpings Universitet. Du som antingen funderar på att bli lärarstudent eller har blivit antagen till lärarutbildningen har säkert många frågor och funderingar och vi i LSEK ska försöka svara på dessa så gott vi kan.

Idag finns det 8 stycken lärarutbildningar på Linköpings universitet. Utav dessa åtta så representerar lärarsektionen fyra, och det är då de som finns i Linköping. Dessa är:

Lärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Lärare i årskurs 4-6, 240 hp

Ämneslärare i årskurs 7-9, 270 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan, 300-330 hp

I de olika lärarutbildningar så ligger fokus på olika områden och de pedagogiska inriktningarna är annorlunda. Väljer du att bli ämneslärare finns det en del val du så småningom kommer att behöva göra, och detta är att först och främst välja vilket ingångsämne du vill ha för att sedan välja till vilka ytterliga ämnen du vill ha. Väljer du att läsa till Gymnasielärare har du två ämnen som du fördjupar dig i. Väljer du att läsa till 7-9 lärare har du tre ämnen som du läser, fast inte på samma djupgående nivå. De ämnen som LiU erbjuder är:

Biologi 

Engelska 

Franska 

Fysik 

Geografi 

Historia

Kemi 

Matematik 

Naturkunskap (Gymnasiet)

Religion 

Samhällskunskap 

Slöjd (7-9)

Spanska 

Svenska 

Teknik

Tyska

Är du däremot mer intresserad av att läsa till lärare inom årskurserna 4-6 eller F-3 så ser det lite annorlunda ut. För dig som vill läsa F-3 tillkommer det utöver de grundläggande pedagogiska kurserna även kurser inom Matematik, Naturorienterade ämnen, Teknik, Svenska, Engelska och Samhällsorienterade ämnen.

Väljer du att läsa 4-6 så kommer du läsa Engelska, Svenska och Matematik. Därefter kommer du få välja ifall du vill läsa Naturorienterade ämnen och Teknik, Samhällsorienterade ämnen eller estetiska ämnen. Detta beror helt och hållet på vad du finner intressant.

© Copyright 2018, Lärarsektionen vid Linköpings Universitet